NNR Nyheter 4 2008

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda nyhetsbrev om hur vi kan få färre och enklare regler. Ladda ner nyhetsbrevet här.

Ur innehållet:

Näringslivet nödvändigt i regelförenklingsarbetet
Hela syftet med regelförenkling måste vara att ge företagen bättre villkor och därför är det viktigt att det sker samråd med näringslivet. Regeringen har lyssnat på våra förslag, men tyvärr har återkopplingen från departement och myndigheter inte varit lika bra.

Stig von Bahr utsedd till ordförande i Regelrådet
NNR har ställt tre frågor till Stig von Bahr som utsetts till ordförande i det nyinrättade Regelrådet.

Regeringens regelförenklingsarbete under lupp
I Näringslivets Regelnämnds årliga regelindikator granskas regeringens regelförenklingsarbete. NNR gör bedömningen att alla verktyg som behövs nu finns på plats, men för att uppnå målet måste departement och myndigheter bli bättre på att lyssna på företagen.

Regelförenkling prioritet för Tjeckiens och Sveriges EU-ordförandeskap
I november var BUSINESSEUROPEs Better Regulation Working Group värd för ett möte med regeringsrepresentanter från Tjeckien och Sverige. Ämnet för dagen var vilka frågor som ska prioriteras under ländernas respektive EU-ordförandeskap 2009.

IRRC 2009 till Stockholm
NNR är stolta över att få tillkännage att nästa års stora regelförenklingskonferens, International Regulatory Reform Conference (IRRC), ska äga rum i Stockholm den 12-13 november.

NNR medverkar på Småföretagardagarna i Örebro
Näringslivets Regelnämnd medverkar på Småföretagardagarna den 28:e januari 2009 i Örebro med en workshop om hur utformningen av regelverk och styrmedel påverkar företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan