Äntligen regelråd på plats

Regeringen har idag beslutat att utse Stig von Bahr som ordförande i regelrådet. Regelrådets uppgift blir att utvärdera utformningen av nya eller ändrade regler för företagen. Rådet skall även granska kvaliteten på de analyser som beskriver vilka följder reglerna för med sig. Regeringsbeslutet innebär nu att regelrådet kan börja arbeta med sin viktiga uppgift att granska alla förslag till nya och ändrade företagsregler.

–  Erfarenheter från de länder som redan idag har ett regelråd har visat att kvaliteten på konsekvensanalyserna ökat markant sedan råden inrättades. Denna positiva utveckling kommer vi sannolikt att få se även i Sverige, säger Jens Hedström, VD på NNR.

Regelrådets kontroll kommer att omfatta alla typer av regler som berör företagen. Samtliga regelgivare på statlig nivå blir skyldiga att skicka in förslag på nya eller ändrade regler följt av en konsekvensanalys. Regelrådet kan därefter yttra sig över kvaliteten på förslaget och vad det innebär i form av kostnader och förutsättningar för företagen. Vidare blir det en viktig signal om ytterligare överväganden måste göras.

–  Äntligen är regelrådet på plats. Dess granskning kommer med all sannolikhet att leda till förbättrade beslutsunderlag. Likaså kommer regelrådet att göra det tydligare för beslutsfattare om vilka konsekvenser deras beslutsförslag medför. Detta leder i sin tur till mer ändamålsenliga regler för företagen, säger Jens Hedström, VD NNR.

NNR presenterade häromdagen ”Regelindikator 2008” som bl a visade på ett stort behov av färre och enklare regler för företagen.

För mer information, kontakta

Jens Hedström, VD
Telefon: 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan