NNR medverkar på Småföretagardagarna i Örebro

Näringslivets Regelnämnd medverkar på Småföretagardagarna den 28 och 29 januari 2009 i Örebro med en workshop om hur utformningen av regelverk och styrmedel påverkar företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Workshopen äger rum 28/1 kl 15.30 – 16.45. 

En fråga som forskningsvärlden i princip utelämnat är hur utformningen av regelverk och styrmedel påverkar företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Regeringen trycker hårt på frågan om den administrativa bördan, men det är högst sannolikt andra aspekter kopplade till utformning av regler som är viktigare för företagen och samhället i stort. Det är därför högst väsentligt att frågan om regler och dess utformning i samhällsdebatten breddas till att omfatta fler dimensioner än administrativ börda.

Småföretagsdagarna är en årlig konferens inom entreprenörskap och innovation. Arrangör är Forum för småföretagsforskning. Datumen är 28 och 29 januari 2009 och platsen är Hjalmar Bergman teatern på Conventum kongresscenter mitt i centrala Örebro. För mer information om konferensen besök http://www.fsf.se/sd09/.

Dela den här sidan