NNR Nyheter 1 2012

Reinfeldt och Lööf

Äntligen… NNR välkomnar Fredrik Reinfeldts initiativ på EU-nivån tillsammans med UK, Spanien, Nederländernas och åtta andra statsministrar, som lett till att samtliga länder inom EU ställt sig bakom att minska företagens totala regelbörda. Detta är något NNR kämpat för länge och äntligen råder det total enighet om att så ska ske både inom EU och på nationell nivå. Detta blir en välbehövlig breddning för regeringens förbättringsarbete, med Reinfeldt och Lööf i spetsen. Läs mer här.

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR


NNR på Centerpartiets kommundagar

I början av februari hade Centerpartiet sina kommundagar. NNR var där och talade på temat "Bättre företagsklimat genom bättre regeltillämpning och bättre service" inför 130 centerpolitiker. Centerpartiets ordförande, Annie Lööf, tillika näringsminister, påpekade i sitt linjetal att hon anser att det är viktigt att jobba med regelförenkling och hennes inriktning under mandat-perioden blir att bredda och fördjupa regelförenklingsarbetet, samt att arbeta med regelförenkling på alla nivåer.

Läs mer här.


Myndigheternas förenklingsarbete i full gång.

Myndigheterna arbetar nu med att verkställa de förenklingsuppdrag som de fått av regeringen och för att kunna dra hjälp utav varandra, träffades de för ett erfarenhetsutbyte i Växjö den 7-8 februari. Bland annat diskuterades införandet av en handläggningsgaranti, något alla var överens om att arbeta med framöver.

Läs mer här.
Näringslivets Regelnämnd jubilerar! I 30 år har NNR arbetat för bättre regler för företagen i Sverige och det vill vi fira den 25 maj på Berns i Stockholm. I samband med lunch får vi intressanta föredrag av näringsminister Annie Lööf och skriftställaren Anders Johnson. Sätt ett kryss i din kalender.

Mer information kommer senare.


Regelrådets årsrapport: Liten förbättring av kvaliteten på nya regelförslag

Regelrådets arbete är viktigt och nu är det upp till bevis för regeringen och myndigheterna att förbättra förslagens konsekvensutredningar ytterligare. Regeringen måste också genomföra konkreta förenklingsåtgärder så att företagen märker av det pågående arbetet och att målen om en märkbar förbättring i företagens vardag och att företagens totala regelkostnader minskar, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.


NNR i European Voice

Näringslivet arbete för ett bättre regelverk för företagen drivs som bekant inte enbart på hemmaplan, utan måste även ske på EU-nivå. Som ett led i detta skrev NNRs VD Jens Hedström en debattartikel med rubriken ”Smart Approach To The Single Market”, vilken publicerades i European Voice, Bryssels stora engelskspråkiga tidning för EU:s institutioner, den 9 februari.

Artikeln finns att läsa här.


Ny rapport om implementering av EU-lagstiftning

En ny rapport från Stoibergruppen presenterar goda exempel på implementering och genomförande av EU-lagstiftning i EUs medlemsstater. Rapporten konstaterar att nästan en tredjedel av administrativa regelkostnader kopplade till EU-lagstiftning härrör från ineffektivt genomförande på nationell nivå. Det finns alltså stor potential att minska regelkostnaderna för företag om medlemsstater implementerade och genomförde EU-lagstiftning på ett mer effektivt sätt.

Läs mer här.


Slutsatser om regelförenkling från EU:s konkurrenskraftsråd

Slutsatserna om regelförenkling från konkurrenskraftsrådet 20-21 februari understryker vikten av att regelgivare utgår från de som berörs av och ska följa regler när förenklingar eller nya regler genomförs. Ett "end-user perspective" är något som NNR länge framhållit och det är positivt att det nu förankras bland beslutsfattare i EUs institutioner och i medlemsstaterna.

Läs mer här.


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.  

Dela den här sidan