Ny rapport om implementering av EU- lagstiftning

En ny rapport presenterar goda exempel (best practice) på implementering och genomförande av EU-lagstiftning i EUs medlemsstater. Det är den så kallade Stoiber-gruppen – ”High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens” – som har sammanställt exemplen, som tagits fram av medlemsstaternas förvaltningar. Rapporten konstaterar att nästan en tredjedel av administrative regelkostnader kopplade till EU-lagstiftning härrör från ineffektivt genomförande på nationell nivå.

Det finns alltså stor potential att minska regelkostnaderna för företag om medlemsstater implementerade och genomförde EU-lagstiftning på det mest effektiva sättet. Stoiber-gruppen har samlat konkreta goda exempel på genomförande. Med dessa som utgångspunkt har gruppen sammanställt en lista med rekommendationer för effektivt genomförande av EU-lagstiftning.

En rekommendation rör överimplementering, så kallad ”gold-plating”. Om beslut fattas om att gå utöver de krav, som finns i ett direktiv, så ska detta tydligt motiveras och kommuniceras till olika intressenter och dessa ska också ges möjlighet att kommentera förslaget innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Rapport är tillgänglig här.

Dela den här sidan