NNR Nyheter 2 2013

Förbättra nu – bli inspirerad

Regelförbättringsarbetet fortskrider på alla nivåer; lokalt, nationellt och internationellt. Krisen är synlig ute i Europa och såväl OECD som EU:s senaste toppmöte lyfter båda upp att regelförbättringsarbetet måste intensifieras och är en mycket viktig del i att få fart på hjulen igen.Önskas serveringstillstånd? Välj rätt kommun!

Det skiljer som mest elva veckor mellan kommunerna när det gäller att handlägga och besluta om en ansökan om serveringstillstånd. Priset för tillståndsavgiften och tillsynen för samma serverings- tillstånd varierar med upp till 23 000 kr mellan kommunerna. En god nyhet är dock att 30 procent av kommunerna blivit snabbare i handläggningen.

Läs mer och ladda hem rapporten här.Fortfarande snårig väg in till kommunerna

Drygt hälften av kommunerna säger sig erbjuda en samordnad handläggning av ett företags olika tillståndsärenden. Detta innebär dock inte att det sker systematiskt för alla områden eller att tillståndsärendena handläggs samtidigt. Kommunerna erbjuder i regel företagen att träffa ansvariga chefer och handläggare i någon form, ofta på företagens initiativ.

Läs mer och ladda hem rapporten här.Kloka förbättringsförslag i utredningsrapport om Länsstyrelserna

Länsrådet Fiskesjös rapport till regeringen innehåller ett antal förslag som kan, om de genomförs, enhetliggöra de olika länsstyrelsernas tillämpning av regelverket, öka transparensen och på sikt korta handläggningstiderna.

Läs mer här.Stora skillnader i departementens förenklingsarbete

Regeringens förenklingsutredning visar att det går att förbättra och förenkla för företagen. NNR välkomnar att så stor andel som 44 procent av näringslivets 438 förslag genomförts, 5 procent är delvis genomförda och 14 procent av förslagen är under beredning.

Läs mer här.Steg framåt i uppgiftslämnarutredningen

Utredningen har i ett första steg lagt förslag på en teknisk plattform med olika funktioner (och register) som ska göra det möjligt för företagen att lämna uppgifter till ett och samma ställe. Istället för att företagen ska behöva lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter, ska myndigheterna utbyta information sinsemellan.

Läs mer här.Gold-platingrapporten presenterad för Stoiber-gruppen

Den 6 mars var NNR och Regelrådet inbjudna till den sk Stoiber-gruppen för att redogöra för den gemensamma rapporten Att tydliggöra gold-plating – bättre genomförande av EU-lagstiftning. Både ordförande Dr Stoiber och flera andra medlemmar i gruppen uttryckte starkt stöd för NNRs och Regelrådets slutsatser och rekommendationer om hur genomförande av EU-lagstiftning kan göras bättre ur ett företagsperspektiv.

Läs mer här.NNRs seminarium: De politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet

Fredag den 24 maj 2013 håller Näringslivets Regelnämnd, NNR sin stämma. I samband med denna arrangerar NNR ett seminarium om de politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet nu och i framtiden.

Läs mer härLadda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan