Seminarium om de politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet

Fredag den 24 maj 2013 håller Näringslivets Regelnämnd, NNR sin stämma. I samband med denna arrangerar NNR ett seminarium om de politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet nu och i framtiden. Bland deltagarna finns Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, som ska berätta om vad regeringen gjort och vad Centerpartiet önskar prioritera i det framtida arbetet. Miljöpartiets näringspolitiske talesperson, Jonas Eriksson, berätta om sitt partis syn på regelförbättringsarbetet och NNRs VD Jens Hedström ska tala om vilka prioriteringar näringslivet har.  Två entreprenörer, Ulrik Wehtje från Exakta och Annika Bergman från Elgesta Förvaltning AB kommer att ställa frågor till beslutsfattarna och tala om regelförbättringsarbetet utifrån ett företagarperspektiv.

Seminariet äger rum den 24 maj på Näringslivets Hus, på Storgatan 19 i Stockholm. Kl 08.30 serveras frukost för den som vill och själva seminariet startar kl 09.00 och avslutas kl 10.30. Anmäl dig senast den 13 maj till susan.braysy@nnr.se och ange då också om du önskar frukost.

Välkommen!

Dela den här sidan