Pressmeddelande: Företagare med serveringstillstånd behandlas olika av kommunerna

Det skiljer som mest elva veckor mellan snabba och långsamma kommuner när det gäller att handlägga och besluta om en ansökan om serveringstillstånd. Priset för tillståndsavgiften och tillsynen för samma serveringstillstånd varierar med upp till 23 000 kr mellan kommunerna. En god nyhet är dock att 30 procent av kommunerna blivit snabbare i handläggningen.

Detta visar rapporten ”Serveringstillstånd” som Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag. Rapporten beskriver kommunernas handläggningstider, avgifter och tillsyn av serveringstillstånd och är den andra i en serie av fem som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Det är anmärkningsvärt med så stora skillnader i handläggningstid och avgifter kommunerna emellan. En snabb och effektiv handläggning är en rättsäkerhetsfråga. Samtidigt visar de kommuner som lyckats korta handläggningstiden för serveringstillstånd att det går att effektivisera verksamheten, säger Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Rapporten visar även exempel på några kommuner som gjort stora förbättringar i sin service till företagen på detta område. De kommuner som kortat sina handläggningstider mest, från 10-12 veckor till 1-3 veckor, är Lomma och Varbergs kommuner. Allra snabbast idag är Gnosjö, Storuman, Trosa, Årjäng och Östhammar, som bara tar en vecka på sig att handlägga och besluta om serveringstillstånd. Det finns med andra ord goda exempel att lära sig av för de kommuner som behöver förbättra sina handläggningsrutiner.

– Kommunerna bör underlätta för restauranger och andra företag som behöver serveringstillstånd. Det är betydelsefullt för både investeringar och jobben. En kommun kan göra mycket på egen hand för att förbättra företagsklimatet. Bra service är självklart, men en snabb och effektiv handläggning är ännu viktigare, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Något fler kommuner än för två år sedan har utfästelser eller riktlinjer för hur lång tid handläggningen av ett ärende får ta. Kommunernas avgiftssättning och avgifternas koppling till kommunernas motprestation kan däremot ifrågasättas. Fler kommuner skulle kunna samordna sina tillsynsbesök för serveringstillstånd med andra tillsynsområden och därmed bli effektivare.

– Det är bra att kommunerna i större utsträckning än tidigare sätter en gräns för hur lång tid deras handläggning av serveringstillstånd får ta. Samtidigt måste deras motprestation bli tydligare. Om kommunerna inte lyckas hålla handläggningstiden eller bedriver tillsyn i mindre omfattning än företagen betalar för måste någon form av kompensation ske gentemot företagen, avslutar Andrea Femrell.

Läs hela rapporten här.

Vid frågor kontakta

Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 08-762 70 93

Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan