NNRs medlemmar på DI Debatt: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen

Den 27 mars träffar näringsminister Ibrahim Baylan OECD på inbjudan av NNR för att ta del av Sveriges magra resultat i flaggskeppsrapporten Regulatory Policy Outlook. Nu uppmanar 22 näringslivsföreträdare, tillika medlemmar i NNR, regeringen att bjuda in till konkreta samtal om hur vi får bukt med det skenande regelkrånglet.

Läs mer på DI Debatt.

Dela den här sidan