NNR:s nyårslöfte till Sveriges företagare år 2011!

I juletider får de allra flesta lite tid att reflektera över vad som är viktigt här i livet, relationer, jobbet mm. Julmaten är uppäten, Kalle Anka har tystnat, men tankarna finns kvar. Hur ska jag bidra till att det blir enklare att vara företagare i Sverige? Varför är det så svårt att ta bort en regel?

På framtidsseminariet i riksdagen den 8 december berördes båda dessa frågeställningar av både Maria Wetterstrand och Maud Olofsson. De har viljan, men konstaterade oberoende av varandra viljan att försvara befintliga regler ”hos andra” ofta är starkare än att ta bort en regel. Samtidigt välkomnades näringslivets förslag, även om de inte håller med om alla. Mycket har gjorts kan jag notera, men mycket återstår att göra år 2011 och framåt.

Några klappar presenterades av regeringen på seminariet, nämligen att de ska fokusera mer på de områden och åtgärder som företagen efterfrågar (skatter, arbetsrätt, branschregler och miljö), regelrådet har fått förlängt till år 2014 och målet är att bidra till bättre konsekvensutredningar både nationellt samt på EU-nivå. Näringsministern avslutade med en öppen hand för en mer resultatinriktad framtidsdialog med näringslivet.

Mitt nyårslöfte är att jag och mina medarbetare på NNR, ska fokusera på genomförandet av näringslivets förslag till regelförbättringar, särskilt de som idag hindrar tillväxten i företagen. Sedan att vi ska verka för att arbetet med regelförenkling på kommunal och regional nivå inleds. Från oss alla till er alla

En önskan om ett krångelfritt nytt år 2011.

Jens, Tomas, Andrea, Karin, Oscar och Susan

Dela den här sidan