Pressmeddelande: Ännu ett år med ökade regelkostnader för Sveriges företag

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 25 APRIL 2022
Ännu ett år med ökade regelkostnader för Sveriges företag
Kostnaderna för företagen att hantera regler fortsätter att öka. Under 2021 uppgick ökningen till hela en miljard kronor. Regeringens nya mål för förenklingspolitiken kräver konkreta verktyg för att kunna bli verklighet och vända trenden. Dessutom behöver hela regelförbättringsprocessen inom Regeringskansliet förbättras.
Tillväxtverket har nyligen presenterat sin rapport om regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft år 2021. Den visar att företagens administrativa kostnader och produktionskostnader fortsätter att öka, år 2021 med ca 1 miljard kr.
– Det är inte förvånande att det sker en ökning eftersom konkreta åtgärder för att tillse att nya regler är kostnadseffektiva och att befintliga regler förenklas, än så länge har uteblivit. Regeringens förenklingspolitiska mål kommer endast att bli verklighet om de fylls med konkret innehåll om hur de ska nås. Regeringen måste också genomföra konkreta förenklingar på de områden som företagen under lång tid lyft fram, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.
För att vända trenden lyfter Tillväxtverket särskilt fram att det krävs satsningar på en moderniserad regelgivningsprocess. En sådan process skulle klara av att utforma mer ändamålsenliga regler som är kostnadseffektiva att tillämpa.
– Det finns idag ett tydligt recept för hur vi ska kunna vända utvecklingen med kostnadsökningar och krångel som pågått i snart tio år. Det handlar om att regelförbättringsprocessen måste stärkas i enlighet med de förslag som utredningen om Förenklingar för mikroföretag (SOU2021:60) presenterade förra året. Detta innebär bl a förstärkningar av regelgivarnas arbete med konsekvensutredningar inkl. Regelrådets arbete, Regeringskansliets eget arbete med regelförbättring samt arbetet med utvärderingar i efterhand. Vi väntar fortfarande på att se sådana initiativ, avslutar Andrea Femrell.
Läs Tillväxtverkets rapport här.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan