Seminarium 18 maj: Regelförbättring – lätt att säga, svårt att genomföra?

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
[bild]
Seminarium 18 maj kl. 09.30-11.00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:00
Regelförbättring – lätt att säga, svårt att genomföra?
Välkommen till NNRs seminarium inför valet med partiernas talespersoner i regelförbättringsfrågor. Vi kommer att diskutera vad de politiska partierna anser behöver göras inom regelförbättringsområdet och vad deras prioriteringar blir om de vinner valet.
Företagen har under flera års tid upplevt en ökad regelbörda och regelkostnaderna har ökat med flera miljarder kronor under de senaste åren, vilket drabbar tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt har coronapandemin och det osäkra världsläget till följd av kriget i Ukraina slagit hårt mot företagen i Sverige och omvärlden, vilket i vissa fall gör att regelbördan blir en fråga om överlevnad och återhämtning för de svenska företagen.
Under det senaste året har flera saker hänt som kan få betydelse för det svenska regelförbättringsarbetet. Regeringen har fattat beslut om nya förenklingspolitiska mål och Förenklingsutredningen (SOU 2021:60) har presenterat skarpa förslag på hur regelförbättringsprocessen kan stärkas. Samtidigt har OECD rankat Sveriges regelförbättringsarbete och Tillväxtverket har årligen mätt kostnadsutvecklingen till följd av regler, vilka visar frånvaro av konkreta åtgärder och ökade kostnader.
Vilken betydelse anser partierna att regelförbättringsfrågan har för svensk konkurrenskraft och företagande? Vilka konkreta åtgärder vill de genomföra för att vända utvecklingen med ökade kostnader och ökat krångel? Hur ställer de sig till de konkreta förslag om en stärkt regelförbättringsprocess som Förenklingsutredningen presenterat och som efterfrågas av hela näringslivet? Vilka målkonflikter och hinder kan uppstå på vägen?
Medverkar gör riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Per Schöldberg (C), Birger Lahti (V), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L) och TBC (MP).
Dessa kommenteras av Andrea Femrell, VD NNR, Widar Andersson, ledarskribent på Folkbladet och Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.
Seminariet modereras av Jörgen Huitfeldt, chefredaktör Kvartal.
Välkommen med din anmälan till Susan Bräysy: susan.braysy@nnr.se senast måndag den 16 maj.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90, E-post: info@nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan