Pressmeddelande: Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Det är ofta på den kommunala nivån som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Det kan handla om handläggningstider för olika tillstånd, att avgifterna för tillsyn och tillstånd är på en rimlig nivå, men även om service och bemötande.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu samtliga resultat från den tredje undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.

– Huvudsyftet med vår undersökning är att dels fastställa hur kommunerna tillämpar de regler som berör företagen. Arbetar de med att öka servicen? Korta handläggningstiderna? Hålla avgifter för tillsyn, tillstånd och liknande på en nivå som motsvarar deras arbetsinsats? Men, i syftet ligger också att synliggöra hur olika kommunerna gör och att uppmuntra dem att bli bättre. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart, säger August Liljeqvist, sakkunnig och projektledare för NNRs kommunprojekt.

NNRs undersökning av kommunernas regeltillämpning inleddes som ett projekt 2010 och handlade då om områdena företagslotsning, serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig verksamhet. 2012 genomförde NNR en uppföljande, men också utökad, undersökning av kommunerna. Nytt då var att undersökningen omfattade områdena livsmedelskontroll samt företagslotsens funktioner. Vidare hade en del frågor för området bygglov ändrats till följd av ny lagstiftning. Nytt för i år är att även offentlig upphandling blivit ett område som inlemmats i projektet.

2016 års undersökning innehåller flera delar. Dels har sex rapporter tagits fram, en per ovan nämnda områden. Dessa bygger på en stor enkätundersökning där landets alla kommuner fått möjlighet att svara på frågor rörande dessa sex områden. På projektets hemsida www.kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Resultaten kommer också att presenteras länsvis på plats i 25 olika orter i Sverige med start i Luleå den 2 november. Schemat för dessa informationsmöten finns också på hemsidan www.kommungranskning.se och efter mötena har ägt rum läggs länspresentationerna ut där.

Se www.kommungranskning.se för mer information.

För mer information, kontakta

August Liljeqvist, sakkunnig och projektledare, NNR, 072-717 70 92 eller august.liljeqvist@nnr.se 

Andrea Femrell, VD NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan