Pressmeddelande: Näringslivet välkomnar näringsminister Baylans förenklingsresa

Idag inledde näringsministern sin förenklingsresa i Sverige med ett besök i Eskilstuna. Detta skedde i form av en hearing med företagare och ett företagsbesök. Medarrangör var Näringslivets Regelnämnd NNR.

Näringsminister Ibrahim Baylan har uttalat att väl utformade lagar, regler, bemötande och tillämpning är centrala delar i arbetet för att skapa goda och lättförståeliga förutsättningar för företagande. Därför är det viktigt att identifiera vilka förenklingar som går att genomföra som kan minska krångel och onödig administration. Med anledning av detta besöker Baylan olika orter runt om i landet, och träffar företagare för att fråga dem om vilka regler som försvårar deras möjligheter att växa.

– Förenklingsresan är ett mycket bra och välkommet initiativ av näringsministern. Vi från näringslivet har länge påtalat behovet av att minska företagens regelbörda, något som är helt nödvändigt om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen och kunna skapa tillväxt. Samtidigt som hoppet är stort till Baylans initiativ är också förväntningarna från näringslivet höga. Förutom att genomföra konkreta förbättringar här och nu måste det skapas en process inom regeringskansliet som hanterar regelförbättringsarbetet över tid. Annars kommer vi att hamna i samma situation igen om några år. NNR och hela näringslivet är villiga att hjälpa till och har flera mycket konkreta förslag som ministern kommer att få i sin hand, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Nästa anhalt på förenklingsresan blir Karlstad den 4 oktober.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan