Näringsministerns regelförenklingsresa för fler och växande företag

Ibrahim Baylan

Idag lanserades näringsministerns regelförenklingsturné. Syftet är att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa. Ibrahim Baylan kommer under resan att lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter för småföretagare från olika delar av landet. NNR med medlemmar kommer att vara engagerade i förenklingsturnén, som har sin officiella start med företagsbesök under andra halvan av september. Mer information om detta kommer.

Läs regeringens pressmeddelande om regelföreningsturnén här.

Dela den här sidan