Pressmeddelande: NNR skickar hemställan till regeringen om prioriterade regelförbättringsförslag för näringslivet

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 27 OKTOBER 2023
NNR skickar hemställan till regeringen om prioriterade regelförbättringsförslag för näringslivet
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tidigare välkomnat regeringens satsning på regelförbättringsarbetet och då inte minst nyheten om att ett förenklingsråd och implementeringsråd ska inrättas. För att underlätta rådens första tid och hjälpa regeringen att prioritera har NNR med medlemmarna tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag som man anser att regeringen och förenklingsrådet i ett första steg bör fokusera på.
Förslagen återfinns inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Förslagen skulle, om de genomfördes, underlätta för många företag i de flesta branscher och får en stor sammantagen effekt för näringslivet.
– Flera av förslagen har redan varit föremål för olika utredningar, i några fall finns även framarbetade författningsförslag. Det finns alltså goda förutsättningar att snabbt åstadkomma märkbara resultat – i form av tidsbesparing, kostnadssänkningar, ökad investeringsbenägenhet och minskad osäkerhet för företagen, säger NNRs VD Andrea Femrell.
Förslagen har idag skickats som en hemställan till berörda ministrar och departement och NNR hoppas att de kan vara till hjälp för det fortsatta regelförbättringsarbetet och ligga till grund för en rivstart även för förenklingsrådets arbete.
– De 19 regelförbättringsförslagen är en bra början och en utmärkt start för regeringen som nu har möjlighet att minska åratal av pålagor, avslutar Andrea Femrell.
Läs hemställan här och bilagan med de 19 prioriterade förslagen här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan