Pressmeddelande: NNR välkomnar regeringens nya Förenklingsråd

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 11 APRIL 2024
NNR välkomnar regeringens nya Förenklingsråd
Idag avser regeringen fatta beslut om att inrätta ett nytt Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företag att följa regelverken.
– Det är mycket positivt att Förenklingsrådet nu blir verklighet, det är en viktig komplettering till regeringens regelförbättringspolitik och har potential att göra stor skillnad i företagens vardag, kommenterar Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Förenklingsrådet ska enligt regeringen identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv. Rådet ska kunna lämna förslag på förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk.
– Det är viktigt att existerande regelverk regelbundet utvärderas så att de förblir relevanta och effektiva, och för att förhindra att regler ’samlas på hög’ och skapar en orimlig regelbörda. I många fall visar det sig efter en tid att ett regelverk inte uppfyller sitt syfte, att bördan för företagen blir orimligt hög eller att olika regelverk samverkar negativt för företagen, konstaterar Andrea Femrell.
Förenklingsrådet kommer att inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket och rådets ordförande och ledamöter kommer att tillsättas av regeringen.
– Vi hoppas nu att rådet skyndsamt kommer på plats och kan påbörja sitt viktiga arbete. Vi på NNR är redo att hjälpa till med vår och våra medlemmars samlade expertis gällande regelförbättring och har redan ett flertal förslag som skulle kunna ge Förenklingsrådet en riktig rivstart. Vidare ser vi också fram emot när det av regeringen sedan tidigare aviserade Implementeringsrådet kommer på plats, avslutar Andrea Femrell, VD för NNR.
Läs mer i regeringens pressmeddelande här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan