EU-ministern initierar möten med näringslivet

I fredags var NNR inbjudna till möte med EU-minister Jessika Roswall om Europeiska rådets strategiska agenda för den kommande mandatperioden. Mötet var det första av flera regelbundna möten som Regeringen kommer börja hålla med näringslivet och andra parter för att tidigt kunna påverka besluten som fattas i EU.

– EU-ministerns initiativ är mycket positivt. Det är viktigt med samråd och dialog om EU-beslut som påverkar näringslivet, och att näringslivet kommer in i ett tidigt skede i beslutsprocessen. Att stärka konkurrenskraften är prioriterat och här är förstås regelförbättring är en viktig del, sade NNRs vd Andrea Femrell.

Läs mer i DI.

Dela den här sidan