Regelförbättring på agendan när Stockholm Business Alliance (SBA) samlar till företagsklimatkonferens

Stockholm Business Alliance (SBA) samlade ledande politiker och tjänstemän från sina 55 medlemskommuner samt ett antal generaldirektörer från olika myndigheter till företagsklimatkonferens i Stockholms stadshus. Temat för konferensen var myndighetsutövning och regelförbättring. I samband med konferensen släpptes den senaste kundundersökningen (NKI-mätningen) av företagens uppfattning om kommunernas myndighetsutövning och upphandling.

NNRs VD Andrea Femrell medverkade som en utav talarna och kommenterade tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman regeringens och myndigheternas regelförbättringsarbete. Vid konferensen företräddes företagen också av Marie Svensson, vice ordförande för Svenskt Näringsliv och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Läs SBAs NKI-mätning ”Företagsklimat 2024” här.

Dela den här sidan