Pressmeddelande: NNR välkomnar regeringens satsningar på regelförenkling för företag

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 7 SEPTEMBER 2023
NNR välkomnar regeringens satsningar på regelförenkling för företag
Regeringsunderlaget presenterade idag ett regelförenklingspaket för svenska företag. Det innebär bland annat att ett förenklingsråd inrättas tillsammans med det i budgeten tidigare aviserade implementeringsrådet. Vidare ges myndigheter och länsstyrelser uppdrag att se över lagstiftning och tillämpning som leder till kostnader för Sveriges företag.
Förenklingsrådet kommer att till regeringen ta fram rekommendationer och förslag på regelförenklingar i den svenska lagstiftningen och implementeringsrådet för hur EU:s regelverk bör genomföras i svensk rätt och peka på kommande lagstiftning som är särskilt viktig för svenska företag. Råden blir därmed ett viktigt nav och kontaktyta för regelförenklingsarbetet i Sverige.
– Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar har länge efterlyst en gemensam ingång och samordning för regelförbättringsarbetet från regeringens och myndigheternas sida, liksom ett systematiskt arbete för att undvika konsekvenserna av överimplementering av EU-lagstiftning. Vi ser därför mycket positivt på det reformpaket som presenterats och ser fram emot att få medverka i den vidare processen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
En avgörande fråga för att de nya rådens samt myndigheternas arbete verkligen ska få effekt och leda till den uppsatta målsättningen om att minska regelbördan för företag, är att det skapas en stark och effektiv mottagningsfunktion inom Regeringskansliet och regeringen. Detta så att rekommendationer och förslagen som lämnas kan tas omhand och omsättas i konkret handling av såväl regeringen som myndigheterna.
– Om det ska bli utväxling av de nya rådens arbete krävs att resurser och kompetens avsätts inom framför allt Regeringskansliet, men även hos myndigheterna, som kan tillvarata och hantera rådens rekommendationer. Regeringen måste också göra ett tydligt åtagande att inom rimliga tidsgränser antingen följa de rekommendationer som lämnas eller tydligt förklara varför den i vissa fall väljer att inte göra det, fortsätter Andrea Femrell.
NNR gör redan nu en första prioritering av viktiga regelförbättringsförslag utifrån den stora sammanställning av förslag som NNR och medlemmarna tog fram under år 2022. Förslagen, som omfattar många olika företag, återfinns bland annat inom områdena skatt, miljö samt myndighetsutövning. Förslagen kommer därefter att skickas till Förenklingsrådet.
– Dagens besked är efterlängtat. Äntligen tas steg som Sveriges företag så länge efterfrågat på regelförbättringsområdet. Regeringen har nu möjlighet att lämna vidare ett mycket positivt arv och vi ser fram emot att följa och stötta den fortsatta processen, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
Läs mer om regeringens förslag i regeringens pressmeddelande här och på GP Debatt här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan