Pressmeddelande: Nya regler försämrar företagens konkurrenskraft

Den 3 februari överlämnar Regelrådet sin årsrapport för år 2013 till Regeringen. Av rapporten framgår att kvaliteten i förhållande till året innan sjunkit, utifrån de kriterier som Regelrådet granskar. Regelrådet framhåller bl.a. själva att ”regeringskansliet och departementen har sämre statistik än någonsin”.

– Detta är ytterst oroande uppgifter och en negativ trend som måste tas på största allvar. De nya siffrorna visar tydligt att det finns en risk för att felaktiga beslut fattas i statsförvaltningen, vilket kan medverka till att företag och samhälle belastas med onödigt höga kostnader eftersom väsentliga aspekter inte finns belysta i många ärenden, menar Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Årets rapport från Regelrådet visar tydligt på att Regeringen måste arbeta med en sammanhållen och långsiktig strategi för att utveckla och förbättra konsekvensanalyserna. Näringslivets Regelnämnd, NNR, har under många år poängterat behovet av att regeringen vidtar åtgärder som kan medverka till att fördjupa och förbättra kvalitén på de beslutsunderlag som presenteras i samband med förslag till nya regler och där konsekvensanalyserna är en viktig del. NNR har föreslagit en rad konkreta åtgärder till regeringen och som sammantaget inte är särskilt dyra att genomföra. Nu senast presenterade NNR en promemoria i augusti år 2013 och som skickades till regeringen (länk här).

För att komma vidare i processen bör statsförvaltningen som ett första steg prioritera och omfördela resurserna till ärenden av större betydelse.  Ett flertal länder har olika gränsvärden som styr kraven på konsekvensanalyserna.

– Det är hög tid att även Sverige inför ett motsvarande system och på så sätt fokuserar arbetet mot de för samhället viktigaste ärendena. Det är inte rimligt att ställa samma krav på en bred offentlig utredning som på en ändring av en myndighetsföreskrift av mindre betydelse. Det behövs vidare utvecklas en form av verktygslåda som regelgivare kan använda i sitt arbete och skapas en kompetensbas i statsförvaltningen som kan vara handläggare behjälpliga i det enskilda fallet med kvalificerat stöd, säger Tomas Lööv, sakkunnig på NNR.

Läs Regelrådets årsrapport här.

 

För mer information, kontakta:
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR
Tel: 08-762 70 93

Tomas Lööv, sakkunnig, NNR
Tel: 08-762 70 96

Dela den här sidan