Committing the new Commission to Social Europe (S&D 19 feb 2014)

Den socialistiska gruppen i EU-parlamentet arrangerade för första gången en konferens om regelförenklingar. Under rubriken ”Regulation without red tape” var NNRs VD Jens Hedström inbjuden för att ge BusinessEuropes och företagens syn på det pågående EU-arbetet. Jens Hedström konstaterade att regler behövs, men att de europeiska regelverken kostar för mycket jämfört med våra konkurrentländers. Det är absolut nödvändigt att ta bort allt onödigt krångel om europeiska företag ska kunna konkurrera internationellt. Dessa regelbördor finns på alla regelområden och det handlar om att samtidigt som vi tar bort obsoleta och ineffektiva regler, stoppa onödigt krångel när nya regler införs och även se till att undvika gold-plating när EU-direktiv införs på nationell nivå.

Perspektiven stod mot varandra. Socialisternas företrädare såg denna gång mest negativa effekter av den fria rörligheten utifrån enskilda exempel på vad de såg som lönedumpning och skatteplanering. Näringslivets företrädare däremot lyfte fram ”Smart Regulation”-arbetets inriktning på effektivisering och nödvändiga förenklingar som gynnar både företag och medborgare.

Intresset var stort, drygt 100 hade samlats i salen i EP, och över 650 personer följde diskussionerna via webben. Diskussionen kommer definitivt att fortsätta.

Dela den här sidan