Pressmeddelande: Tre av fem företagare befarar att regelbördan kommer att öka

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 11 JUNI 2024
Tre av fem företagare befarar att regelbördan kommer att öka
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har under många år följt upp hur företagen upplever regelbördan, bland annat genom att i en återkommande opinionsundersökning genomförd av SKOP fråga företagen om de upplever att det blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler sedan året innan.
I den senaste undersökningen, utförd under februari och mars i år, svarar betydligt fler företagare och företagsledare (17 procent) att de upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare (2 procent) att följa de statliga reglerna jämfört med hur det var för ett år sedan.
Hela tre av fem företagare/företagsledare (60 procent) befarar att regelbördan kommer att öka under de närmaste åren.
– Regeringen har aviserat och genomfört ett antal satsningar på regelförbättring, men vår undersökning visar att det går för långsamt. Att så många tror att det kommer bli sämre innan det kanske blir bättre är ett underbetyg, och visar att företagen befarar att regeringens aviserade politik kanske inte får genomslag. Till exempel är det utlovade Implementeringsrådet ännu ej på plats och Förenklingsrådet har precis fått delar av sin sammansättning klar, säger NNRs VD Andrea Femrell.
Undersökningen visar också att regelbördan får stor påverkan på företagens möjligheter att växa. Tre av fem företag (59 procent) anser att antalet anställda och/eller försäljningen skulle kunna öka med regelförändringar som minskar kostnader och risker. Nästan vartannat företag (36 procent) skulle med regelförändringar få förutsättningar att öka både antalet anställda och försäljningen.
– I de tuffa ekonomiska tider vi lever i är regelförbättring ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva sätten att underlätta företagens situation. Nästan hälften av de tillfrågade företagen svarar att en minskad regelbörda skulle ge dem bättre förutsättningar att öka antalet anställda – det skulle få stor effekt för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, konstaterar Andrea Femrell.
Skatte- och momsreglerna upplevs även i år vara det allvarligaste regelhindret för att företagen skall kunna växa. Drygt vart femte företag (22 procent) anser att skatte- och momsreglerna är det största tillväxthindret. Det är 35 procent som anser att de reglerna är det största, näst största eller tredje största hindret.
Arbetsrätten och miljöregler kommer på andra och tredje plats bland tillväxthindren. Det är 26 procent respektive 25 procent av företagen som anser att dessa områden är de största, näst största eller tredje största hindren.
– Samma områden återkommer också när våra medlemmar ska lista stora hinder och krångel. NNR har därför tillsammans med medlemmarna sammanställt ett antal förslag på regelförbättringar inom just dessa områden, vilka skulle få stor betydelse för företagen om de genomfördes, avslutar Andrea Femrell, VD NNR.
Läs opinionsundersökningen här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan