NNRs VD tar plats i Förenklingsrådet

Regeringen har utsett ordförande, ledamöter och ersättare i Förenklingsrådet. Ordförande blir Kristina Alsér, företagare och tidigare landshövding samt särskild utredare, bl a inom regelförenklingsområdet. NNRs VD Andrea Femrell tar plats i rådet som ersättare. Till ledamöter har Christer Östlund och Erik Östman utsetts, vilka är experter hos två av NNRs medlemsorganisationer – Svenskt Näringsliv och Företagarna. Förenklingsrådet ska identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. Rådet kan lämna förslag på både förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk.

Det känns bra att Förenklingsrådet nu kan bli operativt och starta upp sitt viktiga arbete. Det är en diger uppgift som väntar och mycket arbete kommer att krävas. NNR som organisation och dess medlemmar är dock förberedda och flera förslag finns som rådet kan börja arbeta med. Jag välkomnar det förtroende jag fått att få ingå i rådet och ser mycket fram emot att få bidra i arbetet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Dela den här sidan