NNR välkomnar regeringens förslag om gårdsförsäljning

Idag berättade regeringen att man nu går nu vidare med att införa gårdsförsäljning av småskaligt och hantverksmässigt producerade alkoholhaltiga drycker i Sverige. En lagrådsremiss planeras bli beslutad i närtid, och är hett efterlängtad.

Tillåtande av gårdsförsäljning är en fråga som Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar har arbetat för länge, och är ett av näringslivets 106 förslag till regelförbättringar i Sverige.

– Det är mycket välkommet att regeringen nu möjliggör gårdsförsäljning efter många, många års olika turer fram och tillbaka. På samma sätt som restauranger får undantag från Systembolagets monopol genom serveringstillstånd ska också vingårdar, mikrobryggerier och små destillerier få ansöka om och erhålla tillstånd för alkoholförsäljning, kommenterar Andrea Femrell, VD för NNR.

Gårdsförsäljning föreslås bli tillåtet i begränsad skala om en rad förutsättningar uppfylls, och det kommer att vara en tydlig skillnad mellan den försäljning som sker på Systembolaget och den försäljning som sker direkt hos producenten

– Denna reform kommer att stärka besöksnäringens konkurrenskraft och gynna landsbygden genom kompletterande inkomster och fler arbetstillfällen. Att reformen som sådan ska utvärderas efter ett antal år är också bra. Utvärderingsinstrumentet behöver användas oftare i regelgivningssammanhang, konstaterar Andrea Femrell.

Läs mer om näringslivets 106 förslag till regelförbättringar här

Dela den här sidan