Pressmeddelande: Ulf Lindberg ny ordförande i NNR

Vid årsstämman den 16 maj tillträdde Ulf Lindberg som ny ordförande i Näringslivets Regelnämnd NNR. Ulf Lindberg har under i stort sett hela sin karriär arbetat för bättre företagsvillkor, i gränslandet mellan politik och näringsliv. Senast var han näringspolitisk chef på Almega i 16 år och före dess på Svenskt Näringsliv på olika positioner.

– Regelförbättringsfrågorna är jätteviktiga, inte minst visar olika undersökningar bland företagare på detta – såsom Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” och nu senast Svenskt Näringslivs Företagarpanel, där regelförenkling kom i topp. Regelförbättring är en av de enskilt viktigaste frågorna för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Dessutom vet vi, också genom ett antal olika undersökningar, att regelbördan har ökat de senaste åren. Det är viktigt att hålla i minnet att NNR har en stor bredd och kompetens, de samlar hela näringslivet. De är – och ska vara – en blåslampa på lagstiftare och myndigheter och påpeka att regelutvecklingen måste vara rimlig och försvarbar. Jag ser fram emot att hjälpa till i det arbetet, säger Ulf Lindberg.

Ulf Lindberg är inte helt ny i NNR-sammanhang, under en period satt han i NNRs styrelse som representant för medlemsorganisationen Almega.

– Vi hälsar Ulf Lindberg varmt välkommen som vår nya ordförande. Det är en spännande tid att gå in i organisationen, inte minst då vi ju går in i en valrörelse och ny mandatperiod där våra frågor spelar en stor roll för näringslivet och måste få högre prioritet hos beslutsfattarna. Detta samtidigt som vi bedriver ett intensivt och aktivt arbete med regelförbättringsfrågorna i EU och OECD, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

 

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Lindberg, ordförande Näringslivets Regelnämnd NNR på 070-345 69 51 eller ulf@ulflindberg.se

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan