Pressmeddelande 2013-12-13: Företagare välkomnar samordning av uppgiftslämnande

Regeringens uppgiftslämnarutredning har föreslagit att det ska ställas större krav på samordning mellan myndigheterna i syfte att öka återanvändningen av redan befintliga uppgifter.

Enligt Uppgiftslämnarutredningen fyller svenska företag i 95 miljoner blanketter som begärs in av 90 svenska myndigheter. En del av detta består av samma uppgifter som måste fyllas i och skickas in om och om igen till olika myndigheter. Utredning har även tagit del av en kartläggning av de 14 mest krävande myndigheterna som visar på en stor besparingspotential.

– Näringslivets Regelnämnd, NNR, har under lång tid påtalat behovet av att minska företagens uppgiftsutlämning och vi ser därför positivt på liggande förslag. Dock är det viktigt att företagens behov och önskemål sätts i första rummet. För att hjälpa regeringen på traven har vi ställt ett antal frågor till företag om uppgiftslämning via undersökningsföretaget SKOP, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

77 procent av företagarna uppger att de ibland måste fylla i nya blanketter med samma siffror och 23 procent säger att detta händer ofta. 79 procent av företagarna anser att det skulle vara bra om uppgiftslämnade till myndigheterna samordnades. Speciellt de minsta företagen skulle uppskatta detta. Drygt en fjärdedel anser också att myndigheter alltför sällan delar med sig av uppgifter till andra som behöver dem.

– Viss uppgiftslämning är förstås krångligare än annan och några kräver rejält med tid även om myndigheterna har enkla förfaranden och rutiner. Ett sådant exempel är Skatteverket. Den är utan konkurrens den myndighet som kostar mest i tid och pengar gällande uppgiftslämnande (53 procent anser detta), men samtidigt är det den myndighet som det går enklast att lämna uppgifter till, enligt 40 procent av de tillfrågade, berättar Jens Hedström.

Den uppgiftstyp som kostar mest i tid och pengar att lämna är skatt och skattedeklarationer (11 procent). På andra plats kommer deklarationer (8 procent) och på tredje moms (7 procent).

Undersökningen presenterades den 12 december på ett seminarium i riksdagen som arrangerades av Miljöpartiet och NNR. På seminariet presenterade utredaren för uppgiftslämnarutredningen Cecilia Magnusson Sjöberg, professor vid Stockholms universitet sitt förslag och detta kommenterades sedan av Marita Ljung, statssekreterare Näringsdepartementet, Ingemar Hansson generaldirektör Skatteverket, Helena Morgonsköld avdelningschef E-samverkan Bolagsverket, Anita Roll Qtema, Jonas Eriksson vice ordförande Näringsutskottet, Miljöpartiet, och Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

./.

Undersökningen från SKOP kan hämtas här.

För mer information kontakta:
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR
Tel: 08-762 70 93

Dela den här sidan