Regeringsbeslut om ny enhetlig modell för att beskriva reglers konsekvenser för företag

Ett viktigt steg mot att kunna fatta beslut som påtagligt minimerar företagens kostnader har tagits i och med att regeringen fattat beslut om ett nytt regelverk som ska gälla när myndigheterna tar fram konsekvenser för företag vid regelgivning.

Regeringens förordning om konsekvensutredning vid regelgivning innebär att det ställs tydligare krav på myndigheternas redovisning av samtliga kostnader och effekter i övrigt som berör företagen i samband med att förslag till nya och ändrade regler tas fram.

Förordningen ska också ligga till grund för regeringens eget lagstiftningsarbete och de utredningsförslag som kommittéerna presenterar, vilket gör att kraven på att redovisa konsekvenser och vad som ska redovisas blir likformigt för alla regelgivare, vilket tidigare inte var fallet. Förordningen blir också ett viktigt styrdokument för det framtida regelrådets kvalitetsgranskning av de föreslagna reglernas effekter för företag.

– Det är mycket viktigt att samtliga kostnader och nyttan av föreslagna regler finns beräknade och redovisade innan ett beslut fattas och inte efteråt, vilket ofta varit fallet tidigare säger Andrea Femrell.

För mer information kontakta

Andrea Femrell
Telefon: 073-020 56 80
andrea.femrell@nnr.se

Länk: Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (länk ej längre aktiv).

Dela den här sidan