Samtal med Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm: Ett starkt Regelråd minskar regelkrånglet

Företagen har under lång tid dignat under en allt mer tilltagande regelbörda. En orsak har varit att effekterna av nya och förändrade regler varit bristfälligt utredda och beskrivna, vilket gjort att dessa blivit dyrare och krångligare än nödvändigt. Två utredningar har pekat på problemen och föreslagit olika lösningar. Ett utav lösningarna har varit ett starkare och mer proaktivt Regelråd. I väntan på att något ska hända tar Regelpodden denna gång tempen på den centrala aktören i fråga – Regelrådet.

Regelpodden finns där poddar finns, samt här.

Dela den här sidan