Pressmeddelande: Betydande skillnader i länsstyrelsernas handläggning

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 22 FEBRUARI 2024
Betydande skillnader i länsstyrelsernas handläggning
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har i en ny kartläggning av länsstyrelsernas regeltillämpning presenterat exempelärenden inom fyra olika områden och samlat in svar om bland annat tidsåtgång och tillsyn för dessa. Det handlar om djurskyddskontroll, miljötillsyn, strandskydd och tobakstillsyn – ärenden av en typ som berör företag över hela landet.
Skillnaderna mellan hur exempelärendena bedöms av länsstyrelserna är i vissa fall betydande. En av länsstyrelserna genomför kontroller av en bergtäkt varje år medan en annan anser att det räcker med vart femte år. Några länsstyrelser använder möjligheten till digitala besök vid sina kontroller, även med drönare, medan andra inte gör det utan hänvisar till diktafonen som möjligt digitalt verktyg. Även skillnader i angiven tidsåtgång visas kunna vara betydande och svårmotiverade.
– Det finns såklart lokala skillnader och unika omständigheter, både gällande företagens verksamhet och förutsättningar, som kan motivera skillnader i tid och möjligheter, men det är ändå svårt att se att såpass olika bedömningar som framkommer kan vara motiverade, säger August Liljeqvist, sakkunnig hos NNR och rapportförfattare.
Som underlag till rapporten har samtliga länsstyrelser fått hantera exakt samma ärende inom de fyra områdena. Ändå uppstår skillnader.
– Företagen upplever att man inte alltid känner igen sig i hur regelverken tillämpas av länsstyrelserna. Detta skapar osäkerhet i företagens verksamhet, vilken i sin tur kan leda till att man drar sig för att utveckla och investera i verksamheten, eller väljer att göra det någon annanstans, säger August Liljeqvist.
I regleringsbreven för 2024 ges flera uppdrag som rör regelförenkling och regelförbättring. Mot bakgrund av rapporten finns goda möjligheter för länsstyrelserna att effektivisera och samordna regeltillämpningen – och stärka sitt arbete med näringslivsfrågorna.
– Detta är ett utmärkt tillfälle för länsstyrelserna att i samarbete med näringslivet växla upp arbetet med att få till ett förutsägbart regelverk och en effektiv tillämpning över hela landet. Det är vår förhoppning att NNRs rapport och de rekommendationer vi ger i samråd med våra medlemmar kan utgöra ett av många viktiga underlag och bidrag till detta arbete, säger Andrea Femrell, VD för NNR.
Rapporten finns att läsa både som sammanfattning och i fulltext här.
NNR har idag en debattartikel om rapportens slutsatser och förslag i Altinget, läs den här.
För mer information, kontakta gärna:
August Liljeqvist, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 072-717 70 92
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan