Debatt: Företag i kläm när länsstyrelser tolkar lag olika

”Skillnaderna mellan hur exempelärendena bedöms av länsstyrelserna är i vissa fall betydande. En länsstyrelse genomför kontroller av en bergtäkt varje år medan en annan anser att det räcker med vart femte år. Några länsstyrelser använder möjligheten till digitala besök vid sina kontroller, även med drönare, medan andra inte gör det utan hänvisar till diktafonen som möjligt digitalt verktyg.

Skillnad i attityd till uppdraget finns också. Vissa länsstyrelser förvarnar om vad de avser att granska inför kommande besök, medan andra lägger större tyngdpunkt på att avslöja brister i företagens verksamhet. Frågan om i vilken grad länsstyrelserna bör motivera företagaren att själv i förväg upptäcka eventuella brister och åtgärda dem direkt varierar också.”

Det skriver NNRs VD Andrea Femrell och sakkunnige August Liljeqvist i Altinget idag. Läs hela artikeln här.

Dela den här sidan