Ulf Lindberg ny ordförande i NNR

Ulf Lindberg har under i stort sett hela sin karriär arbetat för bättre företagsvillkor, i gränslandet mellan politik och näringsliv. Senast var han näringspolitisk chef på Almega i 16 år och före dess på Svenskt Näringsliv på olika positioner. Nu har han olika uppdrag för näringslivsorganisationer och är sedan en vecka också ordförande i Näringslivets Regelnämnd NNR. Vi ringde upp Ulf och gratulerade.

Välkommen till NNR Ulf! Hur viktiga är regelförbättringsfrågorna egentligen?

Tack! Det ska bli roligt. Regelförbättringsfrågorna är jätteviktiga, inte minst visar olika undersökningar bland företagare på detta – nu senast Svenskt Näringslivs Företagarpanel, där regelförenkling kom i topp. Dessutom vet vi, också genom ett antal olika undersökningar, att regelbördan har ökat de senaste åren. Ett stort bekymmer är förstås de bristande konsekvensanalyserna. När regler kommer till, när propositioner skrivs – då saknas en kunskap om hur detta kommer påverka företagen. Det är något som måste förändras och det är ju också något som NNR länge arbetat för.

Hur ser du på det politiska läget för dessa frågor?

Jag måste ju säga att det är extra spännande att träda in som ordförande nu när vi har ett val i faggorna. Det medför förhoppningsvis större möjligheter till att få gehör för vikten av att minska företagens regelbörda. Den viktigaste uppgiften blir att bidra till att nästa regering sätter detta högt på agendan. Politikerna måste återgå till att underlätta för företagande och här har NNR en mycket viktig roll. Jag hoppas att valet 2018 blir en vändpunkt för den negativa politiska utveckling vi sett på regelområdet. En regering som å ena sidan vurmar för nyföretagande, export, konkurrenskraft, tillväxt och fler jobb måste å andra sidan inse vikten av ett regelverk som går att hantera för företagen. Annars stannar det bara vid vackra ord. Regelförbättring måste integreras i all politik, inte stanna i ett eget stuprör. Ska det lyckas måste det finnas en uttalad politisk prioritering från regeringen och en struktur som ser till att ord blir verklighet.

Slutligen, hur ser du på NNRs roll?

Det är viktigt att hålla i minnet att NNR har en stor bredd, de samlar hela näringslivet. De är – och ska vara – sakliga och kunniga men en stark blåslampa på lagstiftare och myndigheter och påpeka att regelutvecklingen måste vara rimlig och försvarbar. Jag ser fram emot att hjälpa till i det arbetet.

Dela den här sidan