Ulrik Wehtje avtackad

I samband med NNRs stämma den 16 maj avgick Ulrik Wehtje som ordförande efter fyra år på posten. NNRs VD Andrea Femrell tackade av Ulrik med samtliga de rapporter och publikationer som producerats under hans år som ordförande – imponerande 26 stycken.

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna och vice ordförande i NNRs styrelse, överräckte också en gåva till Ulrik Wehtje och framförde styrelsens tack:

”Vi vill tacka Ulrik för ett mycket gott samarbete och för sitt stora engagemang – inte minst för sitt goda stöd till NNRs kansli under sina år som ordförande.”

Ulrik Wehtje i sin tur tackade NNRs medlemmar och kansliet för deras idoga arbete. Han hade också önskat att regelförbättringsarbetet skulle ha kommit ännu längre än vad det gjort idag och önskade NNR all lycka med sitt fortsatta arbete.

Vi tackar Ulrik Wehtje för hans engagemang, entusiasm och goda ledarskap, och önskar honom ett varmt lycka till med framtida utmaningar!

Dela den här sidan