Världens största regelförenklingskonferens i Stockholm den 11-13 november

Tid och plats

Tid: Den 11-13 november 2009
Plats: München-Bryggeriet, Torkel Knutssonsg. 2, Stockholm

Konferensen arrangeras av Näringslivets Regelnämnd, NNR, i samarbete med tyska Bertelsmann Stiftung samt svenska Näringsdepartementet och sammanfaller med Sveriges ordförandeskap i EU. Syftet med konferensen är att samla näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från olika delar av världen för att lyfta fram och diskutera framgångsrika regelförenklingsåtgärder som har gett resultat för företag och medborgare. Konferensen har också ett framåtblickande tema och det kommer att finnas utrymme för debatt om inriktningen på framtida regelförenklingsprogram i Sverige och EU.

Bland talarna finns bland annat näringsminister Maud Olofsson, ordföranden i Svenskt Näringsliv och vice ordförande i BusinessEurope, Signhild Arnegård Hansen, ordförande i EU-kommissionens högnivågrupp av oberoende intressenter för minskning av administrativa bördor, Edmund Stoiber, medlem av europeiska revisionsrätten, Henri Grethen, samt Aart de Geus, vice generalsekreterare i OECD.

Inom ramen för konferensen arrangeras tre presskonferenser:

Varför hålls världens största regelförenklingskonferens i Sverige?

12 november klockan 12.15

Medverkande: Näringsminister Maud Olofsson, Jens Hedström, VD i NNR och Frank Frick, programdirektör Bertelsmann Stiftung.

Första öppna mötet med "Stoiber-gruppen"

12 november klockan 18.00

Medverkande: Edmund Stoiber, ordförande i EU-kommissionens högnivågrupp av oberoende intressenter för minskning av administrativa bördor och Stig von Bahr, ordförande i Regelrådet.

Regelförenkling i framtiden

13 november klockan 13.30

Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, ordföranden för Svenskt Näringsliv, Jöran Hägglund, statssekreterare vid Näringsdepartementet, Jörg Dräger, styrelseledamot i Bertelsmann Stiftung, och Viola Groebner, direktör i EU-kommissionens generaldirektorat för näringslivsfrågor.

Medtag presslegitimation eller motsvarande.

Välkomna!

Ett fullständigt program med information om anmälan finns att ladda ned på IRRC:s webbplats.

Dela den här sidan