NNR kommenterar EU-kommissionens senaste utspel om regelförenkling

Presskommentar 2009-10-22

Idag har kommissionens ordförande presenterat ett omfattande paket med regelförenklingar för Europas företag. I det nya paketet finns förslag som enligt kommissionen kan ge minskade administrativa regelkostnader med 33 procent av de kostnader som kommissionen hittills har analyserat.

– EU-kommissionen har lyft regelförenkling högt upp på EU:s politiska agenda. Nu har kommissionen presenterat en summering av hur långt den har nått i arbetet med att minska företagens administrative regelkostnader med 25 procent. Dessutom publicerades handlingsplaner för förenklingar inom 13 prioriterade lagstiftningsområden, säger Jens Hedström VD NNR, Näringslivets Regelnämnd.

NNR anser att många av de åtgärder som EU-kommissionen har vidtagit och föreslår ger goda förutsättningar för minskat regelkrångel och minskade kostnader för företag i Europa.

– Nu vill vi se resultat. För att regelförenklingsarbetet ska få effekt måste Europaparlamentet och medlemsstaterna ta sitt ansvar och verkligen anta och genomföra de förenklingsförslag, som läggs fram, säger Jens Hedström.

Läs mer om kommissionens förslag på
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1562&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

Dela den här sidan