Viktiga regelförbättringar i ljuset av Covid-19

Det är mycket angeläget att snabbt vidta åtgärder som kan underlätta och mildra den situation som Sveriges företag just nu upplever och det är viktigt att vi alla hjälps åt. Vid en kontakt med Näringsdepartementet fick NNR frågan om det finns särskilda regelförbättrings- eller regelförenklingsförlag som är eller kan vara viktiga i ljuset av Covid-19 och den situation som företagen kan hamna i framgent.

Vi frågade våra medlemmar och tillsammans har vi sammanställt förslagen i bilagan och skickat in det till departementet. Fler förslag kan tillkomma och vi och våra medlemsorganisationer ser fram emot en tät dialog med Näringsdepartementet i dess arbete med att ta fram och genomföra de viktiga regelförbättringar och regelförändringar som nu behövs.

Läs mer här.

Dela den här sidan