Bättre regler ger nya jobb

Minskar arbetslösheten om det blir enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige? Ställer man denna fråga till det svenska folket så blir svaret ett klart jakande – och detta oberoende av ålder, kön, partisympatier osv. Vi från näringslivet håller med; ett bättre regelverk ger företagen godare möjligheter att växa och därmed också skapa fler arbetstillfällen.

Läs artikeln på detta tema av NNRs VD Jens Hedström i Svenska Dagbladet på webben!

Dela den här sidan