Pressmeddelande: NNRs Jens Hedström till Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Efter åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, lämnar Jens Hedström för att bli chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

NNR har under Jens Hedströms ledning utvecklats till att bli landets främsta opinionsbildare för att minska regelbördan för företagen. Genom konstruktiva regelförbättringsförslag och ett brett bildningsarbete om kopplingen mellan tillväxt och ett effektivt regelverk för företagen har NNR lyckats få dessa frågor prioriterade och delvis genomförda hos beslutsfattare både i Sverige och internationellt.

Jens Hedström kommer börja sitt nya jobb i september. Processen att rekrytera ny VD för NNR påbörjas omgående och leds av NNRs ordförande Gert Karnberger.

– Det har varit ett nöje att få arbeta med dessa viktiga frågor under mina åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR. Regelförbättring är ett utmärkt sätt att få till stånd bättre förutsättningar för företagens – och därmed landets – konkurrenskraft. Detta är också frågor som jag tänker ta med mig till mitt nya jobb, även om uppdraget nu blir bredare, säger Jens Hedström.

– Detta blir en förlust för Näringslivets Regelnämnd, men vi har förhoppningar om att Jens Hedström kommer att fortsätta kampen för ett bättre regelverk för företagen i sin nya roll; inte minst på grund av att cirka hälften av alla regler som berör svenska företag kommer från EU-lagstiftning. Jag tror också att Svenskt Näringsliv gjort en mycket klok rekrytering, då Jens Hedström sedan länge har ett stort upparbetat internationellt nätverk från sina uppdrag i bl a BusinessEurope och OECD, säger NNRs ordförande Gert Karnberger.

För mer information, kontakta:
Gert Karnberger, 070-529 63 00
Jens Hedström, 070-552 99 46

Dela den här sidan