Brev till NNR från näringsministern

Nu har NNR fått svar från näringsminister Mikael Damberg på det brev som vi skickade inför budgetpropositionen. I detta brev påpekade NNR vikten av att inlemma regelförbättringar för företagen i sina förslag till åtgärder och planer.

Vad näringsministern svarade på det kan du läsa här och NNRs brev finns här.

Dela den här sidan