NNR presenterar förslag på regelförbättringar på EU-nivå

NNR har skickat in 44 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans som ansvarar för kommissionens arbete med regelförbättring. Förslagen består både av de förslag från NNR:s medlemmar som NNR presenterade 2014 i sin rapport ”Effektivare regelverk inom EU” och som fortfarande är aktuella samt nya förslag från medlemmarna. Regelförbättringsförslagen, vilka omfattar områdena moms, hälsa och säkerhet, offentlig upphandling, transport, inre marknad för tjänster, konsumentlagstiftning, handel och jordbruk, är en input till kommissionen i dess arbete med REFIT (EU-kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat) och inför diskussionerna av regelförbättringsförslag inom kommissionens aviserade expertgrupp ”REFIT-platform”.

En förteckning över förslagen finner du här.

Förslagen i sin helhet kan läsas här.

Dela den här sidan