NNR svarar på Näringsdepartementets remiss om uppgiftslämnarservice för företagen

NNR har lämnat in sitt remissvar till näringsdepartementet om hur NNR ser på de förslag uppgiftslämnarutredningen lämnar för att förverkliga att företag bara behöver lämnar en uppgift, en gång till ett ställe till myndighetssverige. NNR stödjer huvudinriktningen i förslagen men pekar på ett antal områden och problemställningar som måste lösas för att företagen ska märka någon skillnad och att uppgiftslämnandet minskar och förenklas. Exempel på områden som NNR lyfter fram är styrning och mandat att fatta beslut om att förenkla och samordna, sekretess och prissättning av uppgifter mellan myndigheterna, företagens och näringslivets inflytande samt användarvänligheten i det elektroniska uppgiftslämnarsystemet.

NNRs remissvar kan läsas här.

Dela den här sidan