Företagens totala regelkostnader: Stjernsunds Gård

Regelverk och administration kostar Stjernsunds Gård motsvarande 365 000 kr per anställd och år. Företagets totala regelkostnaden uppgår varje år till 2,5 miljoner kronor. Dessa siffror presenteras i en rapport från Näringslivet Regelnämnd, NNR.

Stjernsunds Gård är ett modernt lantbruksföretag som drivs av makarna Inga Lill och Mikael Gilbertsson. Företaget har ytterligare sju heltidsanställda, samt säsongsanställda, och har verksamheter inom bl a växtodling, nötköttsproduktion, äggproduktion och skogsbruk. Stjernsunds Gård hade 2005 regelkostnader på 2,5 miljoner kr eller 365 000 kr per anställd. Studien utgår från de faktiska regelkostnadet företaget haft under 2005. Det är framför allt branschlagstiftning inom lantbruksområdet som ligger bakom de höga regelkostnaderna.

– Jag är förvånad över att regelkostnaderna var så stora. När jag ser det samlat så är regelkostnaderna mycket större än jag kunde tro, säger Inga-Lill Gilbertsson, Stjernsunds Gård.

– De många och ofta mycket omfattande miljöreglerna samt vissa krav på journalföringen av djuren och deras förflyttningar mellan våra egna beten är de mest betungande reglerna, fortsätter Inga-Lill Gilbertsson.

I Sverige har frågan om regelförenkling under lång tid funnits på den politiska agendan. Näringslivets Regelnämnd, NNR, som arbetar för färre och enklare regler, presenterar nu sin tredje rapport om företagens totala regelkostnader. Rapportserien är den enda studie som redovisar företagens totala kostnader till följd av lagar och andra regelverk.

– Vår undersökning visar att det finns betydande kostnader som andra studier inte beaktar. Utifrån företagens perspektiv är det naturligtvis relevant att beakta samtliga regelkostnader eftersom de påverkar företagets resultat och konkurrenskraft, konstaterar Tomas Lööv, sakkunnig på NNR.

– Företagen har efterlyst förslag som medför enklare regler och även mer långtgående reformer som kan bidra till reell tillväxt och ökad sysselsättning. Den nya regeringen har presenterat ett mål att sänka företagens regelkostnader med 25 % de kommande fyra åren. Vi hoppas att vår undersökning ska bidra till färre och enklare regler för svenska företag, avslutar Tomas Lööv.

De två tidigare delarna av serien har redovisat siffror för företag i miljöbranschen och i hotell- och restaurangbranschen. Ytterligare rapporter kommer presenteras för företag i branscherna teknik, transport, handel och fjärrvärme. Dessa rapporter och mer information om NNR finns på www.nnr.se.

Läs rapporten här (PDF-fil)