EU-Kommissionen sätter mål för en minskning av företagens administrativa kostnader.

Pressmeddelande

Stockholm
2006-11-14

EU-Kommissionen sätter mål för en minskning av företagens administrativa kostnader.

NNR välkomnar EU-Kommissionens beslut idag att sätta regelförenkling i centrum för sitt arbetsprogram för år 2007. NNR har tidigare saknat en mer genomtänkt och långsiktig strategi från Kommissionens sida när det gäller regelförenkling.

Genom besluten att sätta upp ett mål på 25 procents minskning av företagens administrativa kostnader för att hantera EUs regelverk och att inrätta ett oberoende organ som skall granska Kommissionens konsekvensanalyser av sina förslag ökar möjligheterna att förbättra EU-företagens konkurrenskraft.

Nu är det upp till Rådet och Parlamentet att medverka till att Kommissionens intentioner kan genomföras. I detta arbete måste den svenska regeringen vara pådrivande säger Lennart Palm, rådgivare i internationella frågor hos NNR.

Mer information, kontakta Lennart Palm, tel 08-762 7092.

Dela den här sidan