Rapport: Företagens totala regelkostnader

Delrapport 2: WelcomeGruppen som bedriver verksamhet
inom hotell, restaurang, konferens samt fest- och bröllopsarrangemang
har en total regelkostnad på ungefär 4,3 miljoner kronor.

Regelkostnaden per anställd och år är ca 134 000 kr och det är
skatteområdet som dominerar stort, men företaget har även betydande
kostnader för kontroll av arbetstid, avfallshantering och egenkontroll
av livsmedel.

Läs hela rapporten här (pdf-fil)

Dela den här sidan