Ny rapport från Holland

Holland är det land som först försökte mäta administrativ börda. Arbetet påbörjades i mitten av 90-talet och olika regeringar har sedan dess systematiskt arbetat för att minska den administrativa bördan. I en nyligen publicerad rapport beskrivs utvecklingen i Holland de senaste åren. För Sverige är deras erfarenheter mycket intressanta med tanke på att den administrativa bördan i Sverige ska minskas med 25% till 2010.  

Läs hela rapporten här (pdf-fil)


Dela den här sidan