Företagens totala regelkostnader till följd av statliga regelverk

Denna rapport redovisar resultaten från projektet Företagens totala regelkostnader. I projektet genomfördes djupintervjuer med sex företag i olika branscher med syfte att kartlägga företagens regelkostnader. Som en del av projektet undersöktes också i vilken utsträckning dessa kostnader hade sitt upphov i nationella regelverk eller krav från EU.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Dela den här sidan