NNR Nyheter 4 2007

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda nyhetsbrev om hur vi kan få färre och enklare regler. Ladda ner nyhetsbrevet här.

Ur innehållet:

NNR presenterar Regelindikator 2007
För sjätte året i rad presenterar NNR en regelindikator där förslag till nya och förändrade företagsregler följs upp. En utvärdering av regeringens regelförenklingsarbete visar att mycket återstår att göra.
– Regeringens målsättning är viktig, riktig och fullt möjlig att uppnå, säger Jens Hedström, VD för NNR.
– Det är bra att NNR visar på det enorma behovet av regelförenklingar. Arbetet fortgår och i dagarna lämnar 52 myndigheter in sina förenklingsförslag, säger näringsminister Maud Olofsson i en kommentar till NNR.

Tre frågor till riksdagsledamot Per Bolund (mp)
– Just nu behövs tydligare politisk styrning för att vi ska gå från ord till handling med regelförenklingen. Kvalitén i konsekvensanalyserna måste bli betydligt bättre så att det tydligt framgår hur många företag som berörs och på vilket sätt av varje ny regel.

Många motioner om regelförenkling
Regelförenkling är ett ofta förekommande tema i årets motioner i riksdagen. Så väl enskilda ledamöter i regeringspartierna som motioner från oppositionen tar upp behovet av enklare regler för svenska företag.

Regelförenklingsarbete inom EU
EU-kommissionen har beslutat inrätta en grupp med representanter från de europeiska näringslivsorganisationerna för att vara rådgivande i EUs regelförenklingsarbete. EU-kommissionen har också öppnat sin hemsida för att kunna ta emot regelförenklingsförslag från medlemsstaterna.

Unika rapporter väcker internationellt intresse
NNR har presenterat sina unika rapporter om företagens totala regelkostnader för Businesseuropes regelförenklingsgrupp. Rapporterna har även presenterats för EU-kommissionen och medlemsstaternas regelförenklingsexperter.

3:12-regler kostar svenska företagare 1,5 miljarder
Svenska företagare upplever att fåmansbolagsreglerna, som ofta kallas 3:12-reglerna, tillhör de mest komplicerade och tidskrävande att hantera. NNR har i en unik studie undersökt vilka kostnader företagen har för att hantera 3:12-reglerna.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan