Företagens uppgiftslämnande till 14 myndigheter kartlagda

Bolagsverket har lämnat sin slutrapport till regeringen om myndigheters uppgiftskrav på företagen i Sverige. Rapporten innehåller dels en kartläggning av vilka uppgiftskrav 14 myndigheter ställer på företagen men också förslag till vidare åtgärder för hur uppgiftslämnandet kan göras effektivare.

– Bolagsverkets rapport visar att uppgiftslämnandet för de svenska företagen är omfattande. Myndigheterna måste återanvända varandras uppgifter i mycket större omfattning än idag, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten lyfter fram ett antal områden som bör analyseras närmare. Dessa är bl a samordning av uppgiftskrav inom olika branscher, tidpunkten för insamlandet av uppgifter, återanvändning av data, hur uppgifterna samlas in liksom på vilket sätt kartläggningen av uppgiftskraven kan hållas aktuell.

– Det är viktigt att resultaten från Bolagsverkets rapport tas om hand i den framtida statliga utredningen om ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Frågan om företagens uppgiftslämnande har diskuterats i flera år och det är nu dags att genomföra de nödvändiga åtgärder som innebär att företagen bara lämnar in samma uppgifter en gång på ett ställe, säger Jens Hedström

Läs Bolagsverkets rapport i sin helhet här

Dela den här sidan