NNR Nyheter 3 2012


30 år för bättre företagsregler

I 30 år har Näringslivets Regelnämnd och dess företrädare kämpat för färre och enklare regler för företag. Detta firades genom att samla medlemmarna och 100-talet vänner för att ställa frågor till näringsminister Annie Lööf och lyssna på näringslivsföreträdares bästa regelförenklingsförslag. NNRs VD Jens Hedström konstaterade att 30 års arbete för bättre företagsregler har givit effekt, bland annat i form av årligt minskat uppgiftslämnande, samt att regeringen på förslag från NNR infört en gemensam konsekvensanalysförordning och ett statligt Regelråd, som när det tillämpas fullt ut, kommer att ge bättre nya företagsregler.

Läs mer här
 Genomförandet av företagens regelförenklingsförslag utreds

En utredare ska se över hur långt arbetet med regelförenkling för företagen har kommit med att genomföra de över 500 förslag som inkommit från näringslivet. Denna nyhet presenterade näringsminister Annie Lööf när hon gratulerade 30-års firande Näringslivets Regelnämnd.

– Vi välkomnar att näringsdepartementet ska snabbutreda näringslivets förslag till regelförenklingar. Här finns de förslag som företagen själva prioriterat som de som ger snabbast och störst nytta för företagen, säger Jens Hedström, VD Näringslivets
Regelnämnd, NNR.

Läs mer här
 Stora skillnader i kommunernas service till företagare

Många kommuner arbetar med att förkorta handläggningstider och införa servicegarantier. NNR bad SKOP fråga företagarna om hur de upplever det kommunala regelförenklingsarbetet. Så många som var fjärde företagare (26 procent) har under det senaste året haft kontakt med sin kommun för att få ett tillstånd eller godkännande i någon fråga. Av de företagare som haft kontakt med kommunen anger endast 17 procent att det finns servicegarantier som anger vilken maxtid för handläggningen i den egna kommunen. Antalet företagare som inte vet om det finns servicegarantier i sin kommun uppgår till hela 43 procent. Resterande 40 procent av företagarna anger att den egna kommunen inte har några servicegarantier för handläggningen.

Läs mer i denna artikel, som även var införd i Dagens Industri i slutet av maj.Mindre krångel var budskapet på årets Tillväxtdagar

NNRs VD Jens Hedström var värd för ett av seminarierna på årets Tillväxtdagar, som i år ägde rum i Malmö. Temat var "Mindre krångel, mera tillväxt?" och deltog gjorde representanter med perspektiv från näringslivet samt den svenska och den europeiska politiska arenan.

Läs mer om seminariet här
 Framgångsrik OECD-workshop om reglers effekter

Den 11 till 12 juni arrangerade den tyska regeringen, det tyska regelrådet (Normenkontrollrat) och OECD en workshop om hur mäta och minska de totala effekterna av regleringar för företag. Över 70 representanter från 22 länders regeringar, näringsliv och internationella organisationer, såsom Världsbanken, EU-kommissionen och APEC deltog. Näringslivets Regelnämnd, NNR, ledde näringslivets delegation inom ramen för ordförandeskapet för BIAC.

– OECD kommer att använda resultaten av workshopen för att inom ett år ta fram en metod för att mäta företagens alla kostnader. Detta kommer i sin tur kan leda till effektivare regelgivning för företag, särskilt med hänsyn till effekter på tillväxt och sysselsättning, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här
 Nya filmer och intervjuer på nnr.se

Ni har väl sett att det finns några intressanta nyheter på NNRs hemsida? I ett antal filmklipp berättar fyra ordföranden från näringslivsorganisationer om deras syn på regelförenklingsarbetet. Det finns också nya intervjuer med företagare som beskriver hur de skulle vilja se arbetet fortgå och hur de upplever situationen. Vi har även ställt nya frågor till riksdagspartiernas talespersoner om hur de vill minska regelbördan för företagare och alla partier utom ett har svarat på våra frågor. Det är spännande information som delges, så kika gärna in på nnr.se/video!
 Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan