Framgångsrik OECD-workshop om reglers effekter

Den 11 till 12 juni arrangerade den tyska regeringen, det tyska regelrådet (Normenkontrollrat) och OECD en workshop om hur mäta och minska de totala effekterna av regleringar för företag. Över 70 representanter från 22 länders regeringar, näringsliv och internationella organisationer, såsom Världsbanken, EU-kommissionen och APEC deltog. Näringslivets Regelnämnd, NNR ledde näringslivets delegation inom ramen för ordförandeskapet för BIAC.

Goverance Committee at OECD, OECD-sekretariatet och minister Eckart von Klaeden, koordinator för den tyska regeringens insatser för regelförenkling och regelförbättring, konstaterade att workshopen var en framgång.

– Det stora internationella intresset visar att den tyska regeringen är på rätt väg när det gäller att minska byråkratin. Mätning av de totala kostnader som regleringar förorsakar är enligt många OECD-stater ett viktigt verktyg för att förbättra regelgivningen. Den tyska regeringen stödjer detta arbete, förklarade minister Eckart von Klaeden.

– OECD kommer att använda resultaten av workshopen för att inom ett år ta fram en metod för att mäta företagens alla kostnader. Detta kommer i sin tur kan leda till effektivare regelgivning för företag, särskilt med hänsyn till effekter på tillväxt och sysselsättning, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Mer om OECDs arbete finns på
www.oecd.org/regreform

Mer om det tyska arbetet för
www.bundesregierung.de/buerokratieabbau

Dela den här sidan